ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Κατηγορία: .
Ετικέτα:

Πισίνας

Αντλία Πισίνας

Μονοφασική και Τριφασική

 

 

Αντλία Πισίνας

Μονοφασική και Τριφασική

ΤΥΠΟΙ

Πισίνας

Μονοφασική

-1 ΗΡ

-1,5 HP

-2 HP

-2,5 ΗΡ

Τριφασική

-1 ΗΡ

-1,5 HP

-2 HP

-2,5 ΗΡ