ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Κωδικός προϊόντος: 00-7247.
Κατηγορία: .
Ετικέτα:

Αυτόματος Πλήρωσης

33.94

Αυτόματος Πλήρωσης

Αυτόματος Πλήρωσης

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ HHQ CHROME
ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ (ΤΥΠΟΥ CALEFI) ΜΕ
ΡΑΚΟΡ 1/2 ή 3/4 ΕΙΣΟΔΟΥ -
ΕΞΟΔΟΥ,ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ HHQ