ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Κατηγορία: .
Ετικέτα:

Φυγοκεντρική

Αντλία Φυγοκεντρική

 

 

Αντλία Φυγοκεντρική

ΤΥΠΟΙ

Φυγοκεντρική

-1 ΗΡ

-1.5 ΗΡ

-2 HP