ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Κατηγορία: .
Ετικέτα:

Θερμόμετρο Αποστάσεως Παρ/μο Στενό

20C – 120C (1m και 1,5m) HHQ

Θερμόμετρο Αποστάσεως Παρ/μο Στενό

20C - 120C (1m και 1,5m) HHQ

ΜΗΚΟΣ

20C – 120C 1m HHQ

20C – 120C 1,5m HHQ