ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ετικέτα:

Ορειχάλκινοι Solar Ανακυκλοφορίας

Κυκλοφορητές Ορειχάλκινοι Solar Ανακυκλοφορίας

Κυκλοφορητές Ορειχάλκινοι Solar Ανακυκλοφορίας

Περιλαμβάνονται τα ρακόρ. Οι κυκλοφορητές UHP παραδιδονται με μόνωση και καλώδιο σύνδεσης 1,5μ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ορειχάλκινοι Solar Ανακυκλοφορίας (130mm) UHP

(Ηλιακά Συγκροτήματα)

15-40Ν

15-60Ν

20-40Ν

20-60Ν

25-40Ν

25-60Ν