ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ετικέτα:

Inverter Hofamat

Κυκλοφορητές Inverter Hofamat

Κυκλοφορητές Inverter Hofamat

Περιλαμβάνονται τα ρακόρ. Οι κυκλοφορητές Hofamat παραδίδονται με μόνωση και καλώδιο σύνδεσης 1,5μ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κυκλοφορητές Inverter Hofamat

25/4 NT (180mm)

25/5 NT (180mm)

25/6 NT (180mm)

25/7 NT (180mm)

25/8 NT (180mm)

32/4 NT (180mm)

32/5 NT (180mm)

32/6 NT (180mm)

32/7 NT (180mm)

32/8 NT (180mm)