ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ.

Βαλβίδα Ασφαλείας

4.8213.21

Βαλβίδα Ασφαλείας

Η Βαλβίδα Ασφαλείας χρησιμοποιείται για την προστασία της εγκατάστασης από την αύξηση της πίεσης του συστήματος που μπορεί να προκαλέσει η αστοχία του δοχείου αδρανείας (βλάβη ή κακή ρύθμιση της πίεσης του αέρα), του θερμοστάτη ασφαλείας του καυστήρα καθώς και του αυτόματου πλήρωσης (πλήρωση σε πολύ υψηλή πίεση).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/2’σε 3BAR, 4ΒΑR, 6ΒΑR, 8ΒΑR & 10BAR
3/4’σε 3BAR, 4ΒΑR & 6ΒΑR
1′ σε 3BAR, 4ΒΑR & 6ΒΑR