ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ.
Κατηγορία: .

Τσέρκι

3.089.52

Τσέρκι σε ρολά 10m
Τσέρκι Πλαστικοποιημένο

Τσέρκι σε ρολά 10m
Τσέρκι Πλαστικοποιημένο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τσέρκι σε ρολά 10m
-12.08
-17.08
-26.08
Τσέρκι Πλαστικοποιημένο (Ρολό 25m)