ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ετικέτα:

Σιλικόνες – Στεγανοποιητικά

Σιλικόνες – Στεγανοποιητικά

Τα προϊόντα Αμερικής αποτελούνται από πολλά και καινοτόμα προϊόντα που δίνουν λύσεις σε προβλήματα που παρουσιάζονται στα κτίρια.
Δίνουν λύσεις σε προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου,υδραυλικές εγκαταστάσεις και κτιριακά.
Μερικά από τα προϊόντα Αμερικής είναι τα εξής:
• Κολλήσεις-καθαριστικά κολλήσεων
• Κόλλες πλαστικών
• Ψυχρά κολλητικά-στόκοι
• Σιλικόνες-συσκευές σιλικόνης
• Στεγανοποιητικα σπειρωμάτων σωλήνων-τεφλον
• Στεγανοποιητικα διαρροών-συστήματα θέρμανσης-ψύξης
• Αντιπληγματικα
• Διηλεκτρικά εξαρτήματα
• Βαλβίδες αερισμού για αποχετευτικά δίκτυα
• Εργαλεία κοπής
• Φλοτέρ
• Αποφρακτικά
• Καθαριστικά αλάτων-σκουριάς
• Υλικά εγκαταστάσεων φυσικού αερίου