ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ.
Ετικέτα:

Hydra Rester Αντιπληγματικό

42.53126.73

Hydra Rester Αντιπληγματικό Εξάρτημα

 

Το Hydra Rester Αντιπληγματικό Εξάρτημα με κατάλληλο όγκο αεροθαλάμου προστατεύει μόνιμα όλη την υδραυλική εγκατάσταση από το υδραυλικό πλήγμα.

Την ίδια προστασία μπορούμε να επιτύχουμε με περισσότερα Hydra Rester Αντιπληγματικό Εξάρτημα μικρότερου μεγέθους, τοποθετημένα εν σειρά, αρκεί το άθροισμα του όγκου των αεροθαλάμων τους να είναι μικρότερο ή ίσο από τον απαιτούμενο όγκο αεροθαλάμου , π.χ. 3 τεμ H. Rester 11 in , αντικαθιστούν 1 τεμάχιο  36 in3.

  • Τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση (οριζόντια ή κάθετα)
  •  Κατάλληλο για όλα τα υλικά σωληνώσεων (χαλκό, χάλυβα, πλαστικό κτλ)
  •  Δεν απαιτείται συντήρηση ή service
  • Δεν περιέχει μόλυβδο, γι’ αυτό είναι κατάλληλο και για δίκτυα πόσιμου νερού.
  • Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:     121 °C
  • Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:                  24 bar
  • Πίεση Θραύσης:                                       200 bar

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

-1/2

-3/4

-1