ΣΩΛΗΝΕΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ.
Κατηγορία: .
Ετικέτα:

Χαλκοσωλήνες

12.49426.78

Oι χαλκοσωλήνες είναι το υλικό στα δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης, φυσικού αερίου αλλά και σε πολλές άλλες εφαρμογές.

Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με την τιμή χρηματιστηρίου και είναι τιμή μέτρου.

Προσοχή οι σωλήνες δεν κόβονται. Οι ευθύγραμμοι πωλούνται 3μετροι ή 4μετροι και οι επενδεδυμένοι διατίθενται σε κουλούρες των 25 ή 50 μέτρων.

Η τιμή είναι τιμή ράβδου ή κουλούρας αντίστοιχα (πχ 1τμχ 15 χ 0,80= 3μέτρα, 1 τμχ 15 χ 1 χ 25 = 25μέτρα)

Η εταιρεία μας εμπορεύεται χαλκοσωλήνες. Το υλικό κατασκευής είναι χαλκός αποξειδωμένος με φώσφορο. Σωλήνες εξειδικευμένοι για κάθε χρήση προηγμένης τεχνολογίας.

O χαλκός είναι βιοστατικό στοιχείο, δηλαδή παρεμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών στην επιφάνειά του. Λόγω αυτής της ιδιότητας του, χρησιμοποιείται για την κατασκευή βιοστατικών ινών, για πόμολα θυρών και φίλτρων σε κλιματιστικά, ιδιαίτερα σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις. Παλαιότερα είχε χρησιμοποιηθεί και στην ναυπηγική, επειδή δεν επέτρεπε την ανάπτυξη θαλάσσιων οργανισμών στα ύφαλα των πλοίων.

Χρησιμοποιείται εκτεταμένα και άφοβα, υπό μορφή κράματος, για την κατασκευή των σωληνώσεων, στροφίγγων, βρυσών κτλ στα δίκτυα υδροδότησης πόσιμου νερού.

Στην κατασκευή κτιρίων χρησιμοποιείται για στέγες και σωληνώσεις. Στις εφαρμογές του σε σωληνώσεις στα κτίρια περιλαμβάνονται εκτός από αυτές μεταφοράς θερμού ή ψυχρού νερού οικιακής χρήσης υπό πίεση, επίσης οι σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης με θερμαντικά σώματα με ακτινοβολία, οι σωληνώσεις θέρμανσης δαπέδων καθώς και οι σωληνώσεις φυσικού αερίου ή φωταερίου.

Oι χαλκοσωλήνες είναι το υλικό στα δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης, φυσικού αερίου αλλά και σε πολλές άλλες εφαρμογές.

Μερικά Χαρακτηριστικά τους:

  • Αντέχουν σε πολύ υψηλές πιέσεις.
  • Είναι εύκολοι στην τοποθέτηση και οικονομικοί στην εγκατάσταση
  • Διατηρούν τις φυσικές τους ιδιότητες με την πάροδο του χρόνου.
  • Η εγκατάσταση με χαλκοσωλήνα είναι η ανθεκτικότερη.

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ

Θέρμανσης-Ύδρευσης
12 Χ 0,70 – 3m/βέργα
12 Χ 1,00 – 4m/βέργα
15 Χ 0,70 – 3m/βέργα
15 Χ 0,80 – 3m/βέργα
18 Χ 0,80 – 3m/βέργα
22 Χ 0,80 – 3m/βέργα
22 Χ 0,90 – 3m/βέργα
28 Χ 0,80 – 3m/βέργα
28 Χ 0,90 – 3m/βέργα
28 Χ 1,00 – 4m/βέργα
35 Χ 1,00 – 3m/βέργα
42 Χ 1,00 – 3m/βέργα
42 Χ 1,20 – 3m/βέργα
54 Χ 1,00 – 3m/βέργα
54 Χ 1,20 – 3m/βέργα
54 Χ 1,50 – 4m/βέργα
64 Χ 2,00 – 4m/βέργα
76,1 Χ 2,00 – 4m/βέργα
88,9 Χ 2,00 – 4m/βέργα
108 Χ 2,50 – 4m/βέργα

 Αερίου
15 Χ 1,00 – 4m/βέργα
15 Χ 1,20 – 4m/βέργα
18 Χ 1,00 – 4m/βέργα
18 Χ 1,20 – 4m/βέργα
22 Χ 1,00 – 4m/βέργα
22 Χ 1,50 – 4m/βέργα
28 Χ 1,50 – 4m/βέργα
35 Χ 1,50 – 4m/βέργα
35 Χ 2,00 – 4m/βέργα
42 Χ 1,50 – 4m/βέργα
42 Χ 2,00 – 4m/βέργα
54 Χ 2,00 – 4m/βέργα

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ

Ρολοί
12 Χ 1,00 – 50m
15 Χ 0,80 – 50m
15 Χ 1,00 – 25m & 50m
16 Χ 0,80 – 50m
16 Χ 1,00 – 25m & 50m
18 Χ 0,80 – 25m
18 Χ 1,00 – 25m & 50m
22 Χ 1,00 – 25m

Ευθύγραμμοι
15 Χ 1,00 – 4m/βέργα
16 Χ 1,00 – 4m/βέργα
18 Χ 1,00 – 4m/βέργα
22 Χ 1,00 – 4m/βέργα

Ecutherm με μόνωση 9mm
12 Χ 1,00 – 50m
15 Χ 1,00 – 25m & 50m
16 Χ 1,00 – 25m & 50m
18 Χ 1,00 – 25m & 50m
22 Χ 1,00 – 25m

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ