ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ.
Ετικέτα:

Clear Flow Διηλεκτρικά Εξαρτήματα σωληνώσεων

23.4473.78

Clear Flow Διηλεκτρικά Εξαρτήματα σωληνώσεων

 

Clear Flow Διηλεκτρικά Εξαρτήματα σωληνώσεων που πρέπει να παρεμβάλλονται (τοποθετούνται μόνιμα) ανάμεσα στην ένωση μεταλλικών σωληνώσεων υδραυλικών εγκαταστάσεων (και πόσιμου νερού) , από ανόμοια υλικά (π.χ. χαλκοσωλήνας με χαλυβδοσωλήνα) για να προστατεύουν μόνιμα τις σωληνώσεις από τη διάβρωση, λόγω της ηλεκτρόλυσης που αναπτύσσεται από τα ανόμοια υλικά.

Τα Clear Flow μέσω της μοναδικής κατασκευής τους, εξασφαλίζουν μια διηλεκτρική δίοδο. Έχουν μελετηθεί για να διαχωρίζουν τα ανόμοια μέταλλα στον ηλεκτρολύτη, εξουδετερώνοντας το τοπικό γαλβανικό στοιχεία. Η επαφή μέταλλο με μέταλλο διατηρεί την εξωτερική ηλεκτρική συνέχεια , εμποδίζοντας την διάβρωση από ρεύματα σκεδάσεως (διασποράς).

Σημαντική σημείωση: Μην συγχέετε τα εξαρτήματα “Clear Flow” με τα “Ανόδια”. Τα ανόδια αποτυγχάνουν επειδή είναι τριών τεμαχίων μονωτικοί σύνδεσμοι, μονωμένοι, σχεδιασμένοι για τα στεγνά (DRY) δίκτυα σωλήνων (δίκτυα καυσίμων αερίων) . Το επιφανειακό παρέμβυσμα και ο μονωτής του σώματος είναι τόσο κοντά που επιτρέπουν να περάσει ρεύμα κατά μήκος της ένωσης.

Πρέπει να παρεμβάλλεται ανάμεσα στην ένωση σωληνώσεων από:

  • χαλκό με γαλβανισμένο χάλυβα
  • σιδηροσωλήνα με γαλβανισμένο χάλυβα
  • χαλκό με ανοξείδωτο χάλυβα
  • νέο με παλιό γαλβανισμένο σωλήνα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/2

3/4

1

11/4

11/2

2