ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΙΦΩΝΙΑ

Τα σιφώνια είναι τα πιο απαραίτητα εξαρτήματα σε κάθε υδραυλική εγκατάσταση, καθώς εμποδίζουν την είσοδο κακοσμιών από το δίκτυο αποχετεύσεως στους χώρους της κατοικίας μας μέσω των ειδών υγιεινής.

Τα σιφώνια μας είναι απαράιτητα ώστε η σωλήνα να στρίβει και να ελέγχει τη ροή των υγρών.

Τα σιφώνια μπορεί να είναι πλαστικά, ανωξείδωτα αλλά και με βαλβίδα.

Δείτε Περισσότερα Προϊόντα